logo

Průmyslová práva

Technické podmínky MD ČR

TP 253
TP 254

Užitné vzory
UV 21408 Prefabrikovaný mostní dílec
UV 21675 Prefabrikovaný nosník
UV 21801 Zařízení pro výsun konstrukčních dílců a mostů
UV 23434 Lávka
UV 23459 Lávka
UV 25257 Kompozitní mostní dílec
UV 25921 Kompozitní mostní dílec pro kolejová vozidla
UV 26441 Betonová směs, zejména pro přímo pojížděnou cementobetonovou mostovku
UV 6995 Kompozitní mostní dílec – Slovensko
UV 26971 Spoj pásnic nosníků
UV 27634 Smykový spoj na pásnici
UV 7102 Kompozitní mostní dílec pro kolejová vozidla – Slovensko
UV 28549 Mostovka železničních mostů

Certifikované metodiky