logo

o nás

Historie společnosti
Ing. Vladimír Fišer získal oprávnění k provozování živnosti 1. 6. 1992. Společnost Vladimír Fišer si počátkem devadesátých let získala dobrou pozici mezi stavebními společnostmi. Realizovala zakázky jak v ČR, tak v zahraničí. Hlavním oborem bylo provádění staveb. Společnost se postupně zaměřila téměř výhradně na realizaci staveb mostních.
Od roku 2009 bylo založeno výzkumné a vývojové pracoviště, kde jsou soustředěny jak technické, tak intelektuální zdroje vhodné pro tuto činnost. Toto pracoviště se zaměřuje především na úkol dosáhnout podstatného pokroku v oblasti vývoje mostních konstrukcí a stavebních výrobních, montážních a projekčních technologií.

Naše činnost
Firma Vladimír Fišer (VF) se zaměřuje na průmyslový výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) výrobků a technologií. Hledáme nová progresivní řešení uplatnitelná zejména v inženýrském stavitelství. V rámci VaVaI spolupracujeme s významnými domácími i zahraničními institucemi z různých odvětví.
Těžiště naší činnosti je v současné době ve vývoji nových spřažených, hybridních, kompozitních konstrukcí.
Vedle výzkumných aktivit také provádíme zatěžovací a materiálové zkoušky konstrukčních celků i celých konstrukcí a rozsáhlá tenzometrická a diagnostická měření nejen v laboratoři, ale i přímo v terénu.

Velice rádi Vám nabídneme naše know-how, znalosti, zkušenosti a kapacity pro řešení Vašich technických potřeb. Neváhejte nás prosím kontaktovat, věříme že víme a umíme víc, než zde prezentujeme.