logo

Publikační činnost

Vybrané příspěvky na konferencích

21. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2016, Brno – „Spřažené ocelobetonové mostní konstrukce vyráběné technologií pcb-W“
21. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2016, Brno – „Železniční mosty vyrobené technologií pcb-W v Evropě a v ČR“
21. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2016, Brno – „Metodika posouzení ceny nosné konstrukce a mostního svršku v celoživotním cyklu jako nástroj pro ekonomické srovnání různých konstrukčních systémů a oprav mostů PK“
20. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2015, Brno – „Progresivní spřažené mostní konstrukce s přímo pojížděnou mostovkou“
20. ročník konference Železniční mosty a tunely 2015, Praha – „Prefabrikované spřažené železniční mosty KMPO se sníženou stavební výškou“
Konference zkoušení a jakost ve stavebnictví 2014, Brno – „Zatěžovací zkouška prototypu prefabrikovaného spřaženého železničního mostu“
12th international symposium on concrete roads 2014, Praha – „Progressive composite bridge construction with cement concrete pavement“
XVI. konference OCELOVÉ KONSTRUKCE 2014, Karlova Studánka – „Alternativní rozebíratelné spoje pásnic“
19. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2014, Brno – „Vývoj železničního mostu rezistentního v záplavových územích – účinky vodního toku na horní stavbu“
51. celostátní konference o ocelových konstrukcích HUSTOPEČE 2013, Hustopeče – „Vývoj provizoria pro pěší a cyklisty“
XV. konference OCELOVÉ KONSTRUKCE 2013, Karlova Studánka – „Vývoj provizoria pro pěší a cyklistickou dopravu“
18. mezinárodní sympozium MOSTY/BRIDGES 2013, Brno – „Vývoj provizoria pro pěší a cyklistickou dopravu“

Příspěvky v tuzemských a zahraničních časopisech

Časopis Steel Construction 3/2016 – „Composite Dowel Bridge in the Czech Republic“
Časopis KONSTRUKCE 1/2014 – „Vývoj modulárních lávek pro pěší a cyklistickou dopravu“