logo

kolejový mostní prefabrikát

Kolejový mostní prvek je vyvinutý ve dvou variantách – žlabový, otevřený

 

p1 p2
KMPZ (žlabový) KMPO (otevřený)

 

výhody řešení

 • – Prefabrikát je navržen jako železobetonový, vyztužený ocelovými nosníky spřaženými technologií pcb-W.
 • – Prvky jsou navrženy jako prefabrikát vyráběný ve výrobně nebo jako staveništní prefabrikát v blízkosti mostu.
 • – Prefabrikáty jsou určeny pro převedení kolejové dopravy. Postranní lávky budou řešeny v každém projektu individuálně jako samostatná konstrukce nebo jako konzoly kotvené ke kolejovému prefabrikátu.
 • – Řešení je určeno pro tratě nižších tříd s maximální návrhovou rychlostí v,max < 120 km/h.
 • – Hlavní výhodou systému je extrémně snížená stavební výška.
 • – Řešení je vhodné při rekonstrukcích s omezenou dobou výluky.
 • – Nižší náklady vzhledem k tradičním konstrukcím (zabetonované nosníky, ocelová konstrukce).
 • – Uložení prefabrikátů je možné přizpůsobit požadavkům projektu (ložiska, ozuby, kolejnice).
 • – Předpokládané upevnění kolejnic pomocí upevňovadel DFF-300.
 • – Orientační výšky prvku v závislosti na rozpětí mostu jsou uvedeny návrhové tabulce.
 • – KMPZ je možno při větších délkách rozdělit na dva dílce a v definitivní poloze zmonolitnit.
 • – Návrhové tabulky jsou zpracovány pro klasifikační součinitel =1,1 (tratě 3. třídy). Pro =1,21 je třeba rozměry ověřit statickým výpočtem

 

Návrhové tabulky KMPZ-K – kompaktní
k1 k1a
Návrhové tabulky KMPZ-D – dělený
k2 k2a
Návrhové tabulky KMPO
k3 k3a