logo

ocelobetonové prefabrikované nosníky spřažené ve stojině (PCB-W)

Nosníky PCB-W čerpají z výhod technologie spřažení oceli s betonem ve stěně ocelového profilu. Speciálním zazubeným podélným tvarem výpalu dochází k zajištění vzájemného smykového spojení ocelové a betonové části nosníku a vysoké únavové odolnosti tohoto spoje. Spřažení v tažené oblasti průřezu umožňuje materiál umístit do míst jeho největšího využití s výsledkem hospodárnějšího využití oceli a větší únosnosti prvku. Využití zrcadlového podélného výpalu s minimalizací odpadu zefektivňuje výrobu, následná prefabrikace železobetonové části zajišťuje vysokou kvalitu finálního výrobku.

o5 o6 o7
Tuhá výztuž ½ profilu HEM Tvar zazubeného podélného výpalu Princip napjatosti u jednotlivých technologií spřažení

 

Nosníky PCB-W jsou určeny pro nosné konstrukce silničních mostů, lávek pro pěší a mostů železničních. Nosníky vytváří hlavní nosný prvek s variabilním prostorovým umístěním a statickým systémem, kdy je po zhotovení spřažené monolitické železobetonové desky zajištěna potřebná únosnost mostu.

 

o8 o9
Možné použití v dopravní infrastruktuře Axonometrický schématický řez mostem

 

Touto technologií bylo již v minulém desetiletí realizováno několik desítek mostů převážně v Německu, v ČR se objevují první realizace od roku 2013. K technologii máme zakoupenou know-how, u těchto mostů v ČR jsme zajišťovali návrh a autorský dozor.

 

o10 o11 o12 o13
Výroba PCB-W nosníků pro silniční most v  Modřicích Hlavní NK mostu (PCB-W nosníky výšky 0,25 m a rozpětí 10 m) Technologie PCB-W v netradičním provedení železničního mostu se sníženou stavební výškou v Žalhosticích Pohled na dokončený most v Žalhosticích (NK o rozpětí 15,1 m a stavební výšce 0,85 m)

 

Pro sériovou výrobu byla vypracována výrobní řada těchto ocelobetonových nosníků pokrývající rozpětí 9 – 30 m.

V Galerii naleznete fotografie z výroby.

pdf Katalog PCB-W