logo

přímo pojížděné mostovky

Přímo pojížděné mostovky (dále jen „PPM“) jsou v ČR netradičním a nepříliš prověřeným řešením. Oproti USA, kde se těší velké oblibě, a například evropským severským zemím není s jejich stavbou a provozem mnoho zkušeností. Z těch mála u nás je navíc valná většina chráněna přímo pojížděnou izolací.

V roce 2012 začal naší organizací ve spojení s Centrem dopravního výzkumu výzkum PPM, které budou ekonomicky a funkčně srovnatelně s u nás tradičně chráněnými izolací a vozovkou.

Pro PPM musela být vyvinuta vhodná receptura betonové směsi, která mostovce zajistí potřebnou trvanlivost a odolnost proti mechanickým, klimatickým a zimním údržbovým zatížením chemickými rozmrazovacími prostředky. Celkem bylo s využitím dosavadních i zahraničních zkušeností navrženo a laboratorně odzkoušeno několik desítek směsí. Byly vybrány dvě receptury, které nejlépe splňovali požadovaná kritéria a ověřena kvalita betonu z těchto receptur připraveného ve větším objemu v komerční betonárně. Samozřejmostí bylo ověření provedení dílčích procesů technologie PPM in situ, nutných ke vzniku finálního díla v požadované kvalitě.

 

1 2 3 4
Měření chloridové propustnosti betonu a prostorového rozložení pórů Tvorba požadovaných protismykových vlastností povrchu a zkušební betonáž vzorků větších rozměrů Měření chloridové propustnosti betonu a prostorového rozložení pórů Tvorba požadovaných protismykových vlastností povrchu a zkušební betonáž vzorků větších rozměrů

 

Obě receptury byly poté v roce 2013 použity při stavbě experimentálního modelu PPM a navazujícího cementobetonového krytu, na lepší z nich byl roku 2014 získán užitný vzor. Následovali dlouhodobé zkoušky a měření vlastností experimentálního modelu mostu s cílem ověřit předpoklady v oblasti odolnosti betonu vůči chemickým rozmrazovacím prostředkům, jeho ochrany proti korozi výztuže, protismykových vlastností, rovinatosti povrchu, těsnosti mostovky a napjatostního chování jednotlivých částí nosné konstrukce.

 

5 6 7
Betonáž PPM Statická zatěžovací zkouška Měření rovinatosti

 

Zkušenosti z přípravy a realizace, stejně tak jako výsledky zkoušek na tomto modelu nám pomohly při tvorbě technologického předpisu PPM, určeného pro zhotovitele. Respektováním tohoto předpisu a dále zmíněných navrhovaných TP bude zajištěna potřebná kvalita díla tak, aby bylo minimálně konkurenceschopné tradičnímu řešení.

Jak vyplývá z porovnání celoživotních nákladů mostů u nás tradičního řešení mostního svršku s hydroizolací a asfaltovým souvrstvím vozovky a mostů přímo pojížděných, jedná se v průměru o minimálně stejně ekonomicky náročné řešení. Porovnání bylo provedeno v celém životním cyklu mostu pomocí certifikované metodiky MD se zohledněním součinitelů nejistot pro tuto u nás novou technologii. Její ekonomická efektivita, pokud se potvrdí předpoklady, pak bude výrazně větší a požadavky na návrh a jakost by měly zajišťovat nižší investiční, uživatelské a provozní náklady těchto konstrukcí v porovnání se současným stavem a hospodařením.

 

8 9
Souhrn přímých nákladů srovnávaných typů NK
(var. 1, 2, 3 – typy PPM, var. 4 – NK s tradičním svrškem)
Přímé a nepřímé LCC jednotlivých variant

 

Pro širší uplatnění přímo pojížděných mostovek bylo potřeba získat důvěru ze strany největšího vlastníka a správce mostů v ČR – Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). V současné době je ve své finální podobě návrh předběžných technických podmínek MD pro přímo pojížděné mosty PK, ve kterých jsou zpracovány hlavní požadavky a zásady pro navrhování, provádění a bezpečný a hospodárný provoz těchto konstrukcí. Bylo dohodnuto, že TP budou tvořit otevřený systém, který bude upravován a doplňován na základě realizace prvních cca 10 referenčních mostů.

V Galerii naleznete fotografie z realizace v Brně Modřicích.