logo

železniční mosty

Společnost VF nabízí ucelený program projektového řešení železničních mostů se sníženou stavební výškou. V těchto konstrukcích jsou aplikovány nově vyvinuté technologie umožňující progresivní návrh železničních mostů. Filozofií našich řešení je snaha o efektivní využití charakteristických vlastností jednotlivých materiálů při využití moderních výpočetních metod. Nabízíme volnou kapacitu projekčních prací nabízených řešení ve všech stupních projektu.

pik1 U-most – most s kolejovým ložem pro střední rozpětí 10-30m
pik2 Zabetonované výpaly – most s kolejovým ložem rozpětí do 20,0m
pik3 Kolejový mostní prefabrikát – most s přímým upevněním koleje do rozpětí 17,0m