logo

zabetonované výpaly

 

v1 v2

 

Mosty využívají technologii pcb-W, tedy spřažení ocelových nosníků s železobetonovou deskou přes výpal specifického tvaru ve stojině. Toto řešení tvoří alternativu ke standardně navrhovaným mostům se zabetonovanými nosníky podle MVL 511 s tím rozdílem, že jeden válcovaný nosník tvaru „I“ klasického mostu se zabetonovanými nosníky, můžeme nahradit dvěma nosníky tvaru „T“ umístěných při dolním povrchu. Nabízené řešení vychází z ekonomického využití materiálu a k výraznému snížení investičních nákladů. Mosty jsou určeny pro jednokolejné i vícekolejné tratě s požadavkem snížené stavební výšky a standardní výšky kolejového lože. Nosníky tuhé výztuže nepřenesou hmotnost betonové směsi při betonáži desky, proto je nutné ocelové nosníky před betonáží podepřít (překážka pod mostem) nebo je možno most vybetonovat mimo definitivní polohu a následně most zasunout nebo osadit jeřábem.

výhody řešení

  • – Nízká stavební výška, která koresponduje se stavební výškou mostů se zabetonovanými nosníky dle MVL511.
  • – Výrazně nižší investiční náklady (poloviční kubatura tuhé výztuže).
  • – Výhodné použití na vícekolejných mostech<./li>