logo

polní měření/tenzometrie

Ověření chování konstrukcí pod zátěží v reálném čase a při reálném zatížení dodá nejvěrohodnější informace o konstrukci a jejím stavu. Nabízíme provedení měření i simulace zatěžování včetně jejich návrhu, instrumentace, provedení a vyhodnocení. Tým zkušených projektantů a autorizovaných statiků ví, jaké hodnoty měří, a umí tyto hodnoty nejen zaznamenat, ale především interpretovat.
(Tým zkušených projektantů a autorizovaných statiků ví, jaké hodnoty měří, a umí tyto hodnoty interpretovat, nejen zaznamenat.)

 

co umíme:

Měření:

 • – měření polohy (potenciometrické snímače polohy – rozsah 500 mm)
 • – měření posunu/dráhy (induktivní snímače dráhy – rozsah 0 – 100 mm)
 • – měření síly (tenzometrické snímače síly – do 1 MN)
 • – převodníky hydraulického tlaku (relativní tlak od 0-700bar)
 • – měření teploty a vlhkosti (snímač teploty a vlhkosti)
 • – měření s využitím lepených odporových tenzometrů
 • – měření s využitím do betonu volně vložených odporových tenzometrů
 • – kontinuální sběr dat, dlouhodobá měření, vyhodnocení a zpracování dat
 • – centralizované i decentralizované měření – ústředny mohou být umístěny na pilířích mostu/přenos dat Wi-Fi

zatěžování:

Duté dvojčinné hydraulické válce ovládané elektrickým čerpadlem

 • – výtlak: max. 576 kN
 • – podtlak: max. 380 kN
 • – otvor ve válci: ø 53,8 mm
 • – zdvih: max. 166 mm

Hydraulický válec s ruční pumpou

 • – výtlak: max. 496,2 kN
 • – zdvih: max. 16 mm

V Galerii naleznete fotografie z vybraných polních měření.